جواب فکر کنید صفحه ۳۰ کتاب علوم تجربی پایه ششم دبستان ابتدایی چرا ورود فاضلاب کارخانه به رودخانه و مزارع به آنها آسیب میرساند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون در فاضلاب کارخانه ها مواد شیمیایی وجود دارد و این مواد میزان (PH) یا همان قدرت اسیدی آب را تغییر می دهند که این امر باعث مرگ آب زیان و همچنین گیاهان ی که از آین آب استفاده می کنند می شود.

نویسنده : فاضلاب کارخانه ها حاوی مقادیر بسیار زیاد مواد شیمیایی است.

نادیا وزوانی :‌چون آب فاضلاب ها مواد شیمیا یی داری که به کارخانه هاو مزاراعوآسیب می رساند.