جواب گفت و گو صفحه ۱۰۳ کتاب علوم تجربی پایه ششم چرا وسایل ارتباط شخصی با گذشت زمان تغییر کرده اند؟ پیش بینی کنید در آینده وسایل ارتباط شخصی چگونه خواهند بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجه به رشد فن آوری و ایجاد شدن نیازهای ارتباطی جدید انسان نیاز به شیوه های جدید ارتباطی پیدا کرد. انسان نیاز داشت که بتواند راحت و بهتر با دیگران ارتباط برقرار کند و همچنین اطلاعات را سریعتر و مطمن تر انتقال دهد تا کارهای تجاری و اقتصادی و فرهنگی و هنری و امنیتی خود را سریعتر انجام دهد.

ناشناس : برای اینکه انسان ها بتوانند راحت تر وبهتر با دیگران ارتباط بر قرار کنند.

نویسنده : برای اینکه انسان ها بتوانند راحت تر وبهتر با دیگران ارتباط بر قرار کنند.

فاطمه :‌برای استفاده راحت تر سریع تر وبه کار بردن این وسایل در کارهای مختلف اقتصادی و خدماتی و شخصی و….

زهرا :‌برای اینکه ادمی بتواند راحت تر وبهتر با ارتباط برقرار کند.