جواب گفت و گو صفحه ۵۴ کتاب علوم تجربی پایه ششم چرا وقتی شیر آب را باز می کنیم آب بلافاصله به سمت زمین جریان پیدا می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نیروی گرانش زمین باعث جاری شدن آب می شود.

نویسنده : علت ان این است که نیروی گرانشی یعنی نیرویی که تمام اجسام رامیکشد و ابی که توی لوله می رود باعث جاری شدن به سطح زمین می شود.