جواب درک مطلب صفحه ۹۷ کتاب ادبیات فارسی چهارم ابتدایی چرا وقتی مادر نامه می خواند باران آرام و بی صدا ماند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای این که به نامه گوش دهد.