جواب درک مطلب صفحه ۱۴ کتاب فارسی پایه کلاس چهارم ابتدایی دبستان چرا پاییز به رنگ کاج ها و سروها دست نزد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر: پاییز با خود گفت بگذار این ها همان طور که هستند باقی بمانند.