جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۳۵ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چرا پیامبر اکرم در مسجد هم نشینی با گروهی را انتخاب کرد که به کسب علم و دانش مشغول بودند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در زمان پیامبر کسی به عللم و دانش اهمیت نمی داد و تنها تعداد اندمک از مردم از توانایی خواندن و نوشتن داشتند لذا پیامبر با هم نشینی با این گروه می خواستند اهمیت علم و دانش را نشان دهند و مردم به کسب آن سوق دهند.