جواب فعالیت صفحه ۸۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم چرا گردشگرانی که به ترکیه می روند در این کشور آثار و بناهایی از دوره سلجوقیان مشاهده میکنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ملودی : زیرا ترکیه که جزو امپراتوری روم شرقی بود در جنگ ملازگرد به تصرف سلجوقیان در آمد.