جواب خودارزیابی صفحه ۶۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم چرا گیتی به چشم کبوتر بچه تاریک شد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون آن راه کوتاه برای او طولانی و خسته کننده بود.