جواب فعالیت صفحه ۹۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم چند خصوصیت امام خمینی را بیان کنید دوست دارید در زندگی تان از کدام خصوصیت امام پیروی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ساده زیستی- اهمیت دادن به نماز- نظم و پاکیزگی – کمک کردن در کارهای خانه.