جواب فعالیت صفحه ۱۴۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چند ماده غذایی نام ببرید که امروزه مصرف میکنید و در زمان ایران باستان نبوده است بگویید چرا این مواد نمی توانستند در آن دوره وجود داشته باشند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پیتزا و فست فودها، سوسیس و کالباس، پفک و چیپس – به دلیل تغییر طبع غذایی مردم و پیشرفت روش های پخت و پز.