جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۶ کتاب پیام های آسمان پایه نهم با توجه به حدیث پیامبر (ص) چند مورد از آثار وضو را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : افزایش طول عمر.
مسجد شدن بستر در هنگام خواب.
و اجر نماز پیدا کردن خواب.