جواب فعالیت صفحه ۹ کتاب علوم تجربی پایه هفتم چند مکعب هم اندازه چوبی فلزی بردارید و با اندازه گیری جرم و حجم آنها جدول را کامل کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مکعب چوبی : جرم : 800 حجم : 1000 جرم بر حجم : 0.8 مکعب فلزی : جرم : 7800 حجم : 1000 جرم بر حجم : 0.8 مکعب چوب پنبه ای : جرم : 120 حجم : 1000 جرم بر حجم : 0.12 قسمت الف) نسبت جرم به حجم کدام بیشتر است ؟ مکتب فلزی بخش ب) به چه رابطه ای بین این نسبت و فرو رفتن در آب وجود دارد ؟ هرچه نسبت جرم به چگالی ماده ای بیشتر باشد بیشتر در آب فرو می رود.