جواب فعالیت صفحه ۸۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم چند ویژگی اخلاقی پیامبر را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بسیار صبور بود, به فحش و ناسزا ها واکنش نشان نمیداد.