جواب درک مطلب صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم چهار اتفاق مهم دوران زندگی دهخدا را به ترتیب بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) درگذشت پدرش در سن 9 سالگی.
2) فراگیری علم و فنون نزد معلمانی چون شیخ غلامحسین بروجردی و شیخ هادی نجم آبادی.
3) در گذشت مادرش.
4) تالیف لغتنامه ی دهخدا.