جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۰۸ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم چهار مورد از آداب دعا را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) رعایت حق الناس.
ب) شروع دعا با صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم.
ج) در ابتدا برای دیگران دعا کنیم.
د) هنگام قرات قرآن، وقت اذان، هنگام باریدن باران و هنگام روبه رو شدن سپاه ایمان و لشکر کفر.
ه) دعاها پنهانی باشد.