جواب فعالیت صفحه ۱۰۰ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم چهار مورد از راه های ایمن سازی آزمایشگاه و کتابخانه را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) محکم کردن همه قفس های کتاب و کمدها به وسیله پست L به دیوار محکم شود.
2) در آزمایشگاه مواد سمی، شیمیایی و مواد قابل احتراق به داخل قفسه های قفل دار انتقال داده شود.
3) در آزمایشگاه، ظروف شیشه ای از قفسه های بالا به قفسه های پایین منتقل شود.
4) در کتابخانه و آزمایشگاه جلوی قفسه های باز به وسیله ی حفاظ ( تسمه یا چوب ) بسته شود.

ارشیا اقاپور : ۵-فلزی یا چوبی کردن بدنه و درب بوفه ها یا کتابخانه به جای شیشه.