جواب گفت و گو صفحه ۵۶ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم چهار نمونه تخلص از شاعران دیگر انتخاب کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : «سعدیا» مرد نکونام نمیرد هرگز مرد آن است که نامش به نکویی نبرد (سعدی) تا نگردد جذبه توفیق، «صائب» دستگیر از گل تعمیر، پای خود کشیدن مشکل است (صائب تبریزی) بر آ از مشرق و مغرب، الا ای «مغربی» یکدم که تا بی مشرق و مغرب، ببینی شمس انوارش (مولانا شمس مغربی) پیش از همه کس افتاد در دام غمت «هاتف» امید کز این غم شاد تا روز پسین بادا (هاتف اصفهانی).

حزین : خون تو “حزین” تابه ره عشق نخوابد هر لاله ز خاک تو گواهی شد و برخواست.