جواب خودارزیابی صفحه ۵۵ کتاب ادبیات فارسی هشتم در زندگی امروزی چه آسیب هایی انسان را تهدید میکند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : استفاده از فناوری های پیشرفته هرچه که ما را کمک می کند، امّا اگراز آن ها درست استفاده نشود همان قدر که کمک می کند ما را تهدید هم می کند. استفاده نا به جا و نسنجیده از امکاناتی که فراهم آمده است. شکستن شکوه و حرمت انسانی و کم رنگ شدن آداب و اخلاق، رهاورد تمدّن ماشینی و علم زده غرب است.

سونیا حصاری : پیشرفت علم وفناوری واستفاده نادرست ازآن اعتیاد به اینترنت و بازی های رایانه‌ای.