جواب ببین و بگو صفحه ۹۶ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم چه ارتباطی میان تصویر و جمله ی امام درباره اسرائیل وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مبارزه با ظلم ستم (اسرایل) در همه زمان و در همه مکان و به وسیله ی تمام سنین (کوچک و بزرگ) تا نابودی آن.