جواب فعالیت صفحه ۲۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان ابتدایی زندگی روستایی چه تفاوتی با زندگی عشایری دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) عشایران محل ثابتی برای زندگی ندارند. 2) جمعیت روستاها از عشایر بیشتر است. 3) کار اصلی عشایر دامپروری است ولی اکثر روستاییان به کشاورزی مشغولند.

محمد حسین پناهی : ۲) در عشایر ها مردم از جایی به جای دیگر کوچ میکنند ۳) در عشایر ها دامپروری میکنند و زندگی آن ها سخت است ولی در روستایی ها مردم مزرعه داری و یا کشاورزی میکنند ۳) در روستا ها مدرسه های زیادی وجود دارد ۴) جمعیت روستا ها بیشتر از جمعیت عشایر است.

زبیدی : خانه های روستایی ها از خشت و آجر است ولی عشایر در چادر هایی که به دست خودشان درست شده است و از جنس پوست است درست شده است.