جواب برسی صفحه ۴۸ کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم شیطان چه دامی برای حضرت یوسف گسترده بود و او چگونه توانست از این دام نجات یابد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

زینب صالحی : شیطان دام هوس و شهوت برای حضرت یوسف گسترده بود ولی چون حضرت یوسف به خدای خود به چشم معشوقی می نگریست و ترجیح میداد با او در زندان باشد تا بدون او در آغوش زلیخا؛چون میدانست هیچ چیز ارزش آن را ندارد که معشوق بی نقص خود را برنجاند و آن را از خود براند.

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.