جواب درک مطلب صفحه ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی پنجم چه زمانی برای تلاش و کوشش مناسب است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در هنگام جوانی.