جواب تدبر صفحه ۸۸ کتاب دین و زندگی پایه دهم چه زمینه هایی می تواند شما را به سوی جهنم بکشید برنامه ای برای از بین بردن آن زمینه تنظیم کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نخواندن نماز, همراهی با بدکاران در نافرمانی, دستگیری نکردن از محرومان.