جواب پرسش صفحه ۵۱ کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم چه عامل مشترکی میان این پدیده و جریان همرفتی در گاز ها وجود دارد توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.