به نظر شما چه عواملی موجب دشمنی اشراف و بزرگان مکه با پیامبر می شد فهرست کنید صفحه 50 مطالعات اجتماعی هشتم

37 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۵۰ کتاب مطالعات اجتماعی هشتم به نظر شما چه عواملی موجب دشمنی اشراف و بزرگان مکه با پیامبر می شد فهرست کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پیروی کورکورانة مشرکان از عقاید آباء و اجدای؛ مخالفت آشکار اسلام با افکار و عقاید جاهلی؛ به خطر افتادن منافع اقتصادی اشراف مکه با گروش بردگان و فقیران به اسلام؛ به خطر افتادن مقام و موقعیت سیاسی و اجتماعی سران مشرک.

دانلود کنیدAds

برای دریافت "به نظر شما چه عواملی موجب دشمنی اشراف و بزرگان مکه با پیامبر می شد فهرست کنید صفحه 50 مطالعات اجتماعی هشتم" لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید.

هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است

برای ارسال نظر کلیک کنید