جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۹۴ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم چه مسالی زمینه را برای ورود جعل و تحریف به احادیث پیامبر اکرم آماده کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر، نیاز حاکمان و صاحبان قدرت به توجیه موقعیت خود و اقدامات مخالف اسلام.