جواب صفحه ۱۲ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم خداوند چه نوع از زیبایی را در انسان دوست دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اعمال, رفتار و اخلاق انسانی.

نویسنده : راست گویی تقوا داشتن دروی از گناه.

فاطمه جعفری : منظور خداوند از زیبایی این است که انسان های باحجاب زیبا هستند.