جواب درک مطلب صفحه ۴۱ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم به نظر شما چه نیرویی باعث شد رستم بتواند هفت خان را با موفقیت پشت سر بگذارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اعتقاد به خداوند و توکلبه او و نترسیدن از مشکلات پیش آمده.