جواب خوانش و فهم صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان شاعر چه ویژگی هایی برای سوار سبزپوش بیان کرده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) جامعه ای از عطر نرگس ها به تن کرده است. ب) شالی از پروانه ها بر روی دوش دارد.