جواب برسی کنید صفحه ۱۱۹ کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان در روز قیامت بهشتیان از دوزخیان می پرسند «چه چیزی این گونه شما را به سوی جهنم کشاند؟» از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آیات 42 تا 46 سوره ی مدثر:.
(سپس به آن ها متوجه شده می گویند) چه چیز شما را به دوزخ در آورد؟ (42).
گویند؛ ما از نمازگزاران نبودیم. (43).
و به فقیر و تهیدست طعام نمی دادیم. (44).
و با اهل باطل (در کارها و گفتارهای بیهوده) غور می کردیم. (45).
و روز جزا را تکذیب و انکار می کردیم . (46).