جواب قلمرو فکری صفحه ۶۲ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم معنا و مفهوم چون بر رقعه من اطلاع یابد قیاس کند که مرا اهلیت چیست نثر روان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هنگامی که از متن نامه من آگاه شود، می سنجد که شایستگی من در عالم و دانش چه اندازه است.