جواب قلمرو فکری صفحه ۱۰۶ کتاب ادبیات فارسی پایه دوازدهم معنی و مفهوم چو او را بدیدند برخاست غو که آمد ز آتش برون شاه نو از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.