جواب خودت را امتحان کن صفحه ۶۳ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم توضیح دهید چگونه روزه گرفتن باعث توجه بیشتر روزه دار به فقرا و مستمندان می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجه به سخن امام صادق علیه السلام یکی از حکمت هایی که خداوند روزه را واجب کرد این است که ثروتمندان نیز مزه گرستگی را یجشند و با گرسنگان و فقیران دلسوز و مهربان باشند و به آنان توجه و کمک کنند تا همه مانند هم باشد.