جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۳۴ کتاب علوم تجربی پایه پنجم دبستان ابتدایی درباره ی کاربردهای دیگر فسیل ها اطلاعات جمع اوری کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

اطلاعات جمع آوری کنید علوم پنجم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از فسیل ها می توان استفاده های زیادی کرد که در زیر به صورت خلاصه تعدادی را بیان می کنیم :
1. بعضی فسیل ها مانند زغال سنگ و نفت را می سوزانیم تا از انرژی آن ها استفاده کنیم به این واد سوخت های فسیلی می گویند. گاهی نیز این مواد در ساخت مواد دیگر به کار می روند.
2. از بعضی فسیل ها در تعیین محل مواد معدنی استفاده می شود.
3. بعضی فسیل ها برای تشخیص آب و هوای گذشته کاربرد دارند.
4. به کمک فسیل ها اطلاعات زیادی در مورد خشکی ها، بیابان ها، جنگلها و دریاها واینکه آب آن ها شیرین یا شور بوده یا عمق آن ها کم یا زیاد بوده می توان بدست آورد.
5. با بررسی فسیل ها می توان فهمید که کدام جانداران قدیمی تر هستند و کدام یک دیر تر بوجود آمده اند. همچنین جدولی بدست می اید که با کمک آن می شود سن لایه های رسوبی مختلف را حدس زد و یا محاسبه کرد.

شقایق : فسیل ها از جای استخوانهای حیوانات خیلی قدیمی درست میشوند.

فهمیه رستمی : با برسی فسیل ها میتوان فهمید که کدام جانداران قدیمی تر هستند وکدام یک دیرتر به وجود آمده اند.

نویسنده : وقتی جانداری می میردباگذشت زمان قسمت های نرم آن ازبین می روداماقسمت های سخت ماننداستخوان دندان و صدف دربین گل ولای باقی می ماندبه آثار و بقایای گیاهان و جانوران که پس ازسال هادرلای رسوبی به جا مانده است فسیل می گویند.

هستی : لایه های رسوبی باگذشت هزاران سال تشکیل میشوند پس ممکن است اگر فسیل ماهی در مکانی که دریا نیست پیدا شد تعجب نکنید چون ممکن است دریا خشک شده باشد.

نویسنده : از فسیل میتوان فهمید نخستین جانداران ، نخستین آبزی و…. کی در کره زمین بوده ودر چه ستلی زندگی میکرده است.