جواب به کار ببندیم صفحه ۵۰ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم با توجه به کارهای خوبی که باید روز جمعه انجام دهید یک برنامه مناسب برای خودتان بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. ساعت 8 صبح ورزش کردن با خانواده 2. ساعت 10 صبح گرفتن ناخن و رفتن به حمام و انجام غسل جمعه 3. ساعت 11.30 ظهر رفتن به نماز جمعه با خانواده 4. ساعت 5 بعد از ظهر رفتن به پارک همراه خانواده 5. ساعت 8 شب رفتن به خونه پدر بزرگ.