جواب کارگاه درس پژوهی صفحه ۸۲ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم جواب کارگاه درس پژوهی بخوان و بیندیش بوعلی و بهمنیار از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. درباره ویژگی های شخصیت های ماندگار گفت و گو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.
2. درباره شیوه ی کار با لغتنامه در گروه گفت و گو کنید سپس با استفاده از فرهنگ لعت معنی چند واژه از این فصل را که به نظرتان مهم هستند بیابید.
3. در مورد قالب شعری غزل تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : ۳- درمورد قالب شعری غزل تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید. جواب:غزل یکی از انواع قالب های شعری است که در ان مصراع اول شعر،بامصراع های زوج هم قافیه است.