جواب کارگاه درس پژوهی صفحه ۴۸ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم کارگاه درس پژوهی دوستان همدل درس پنجم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 2. به نظر شما انسان دانا چه ویژگی‌هایی دارد؟ در گروه درباره ی آن گفت وگو، و فهرستی از این ویژگی‌ها تهیه کنید
3. از متن‌های این فصل چند جمله را انتخاب، و سپس نهاد و فعل آنها را مشخّص کنید.

جواب

2. انسان عاقل و ویژگی های انسان عاقل
1) در روز حداقل یک بار بگوید «من نمی‌دانم‌»
2) کمتر از کسی تقاضایی داشته باشد و عمدتا به همت، فکر، برنامه‌ریزی و زحمات خود اتکا کند.
3) در موضوعاتی که اطلاعات کلی دارد، اظهار‌نظر نکند.
4) دغدغه کانونی زندگی او، بهترین عملکرد در حرفه‌اش باشد.
5) به استقبال کسی برود که با او تفاوت یا حتی تضاد فکری دارد.
3. الف) مهدی به درس خواندن علاقه ی زیادی نداشت. نهاد: مهدی فعل: نداشت
ب) آنها چند روزی به مدرسه نرفتند. نهاد: آنها فعل: نرفتند
پ) یونس تازه از شیراز به تبریز آمده بود. نهاد: یونس فعل: آمده بود

فاطیما : خوبه…. کاش مثال هاش برای نهاد و فعل بیشتر بود ٣ تا اصلا زیاد نیست
مثال:١_ من و بابا، رفته بودیم اداره ی آموزش و پرورش. نهاد:من و بابا. فعل:بودیم.
٢_ صدای همهمه ی بچه ها مدرسه را پر کرده بود. نهاد:صدای همهمه ی بچه ها. فعل:بود.