کارگاه نوشتن صفحه ۱۰۵ و ۱۰۶ نگارش دهم نوشته زیر را بخوانید و به روابط بین مفاهیم آن فکر کنید و نموداری برای آن رسم کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

کارگاه نوشتن صفحه ۱۰۵ و ۱۰۶ نگارش دهم

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب سعی می کنیم که جواب کارگاه نوشتن صفحه ۱۰۵ و ۱۰۶ کتاب نگارش دهم استخراج مفاهیم و رسم نمودار با متن آنجا که حق پیروز است برای شما در ادامه مطلب قرار بدهیم ما جواب و پاسخ این بخش را در ادامه مطلب قرار خواهیم داد و شما دوستان عزیز اگر برای ما جواب این بخش را بفرستید با اسم شما در این مطلب قرار خواهیم داد.

نویسنده : یکتا پرستی برادری حسد حقیقت جویی صفا عشق کینه غرور روشنی دوستی نفاق شادی خودخواهی گل.

نویسنده :‌برادری و صفا و دوستی و روشنی و شادی ………… کینه و حسد و غم و تاریکی و نفاق.

یکتا حیدری : محبت و دشمنی مقایسه ای بود که من از این متن داشتم محبت شامله عشق مهربانی و دشمنی شامل حسد غرور.

نویسنده : قلب ،دل،سینه،جنب،وجوش،مقدس،پیامبر،ادم کشی،(البته به غیر از کلماتی که خودت نوشتی اینها را هم در نمودار به کار ببر).

نویسنده :‌جامعه برای حفظ وپایداری خود به قدرت نظامی وبرتری برعلم ودانش وثروت نیازمنداست.
شمشیر=قدرت نظامی
قلم=برتری برعلم ودانش
دینار=ثروت.