کارگاه نوشتن صفحه ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ کتاب نگارش دوازدهم تمرین ۱ درس سوم نگارش ادبی آغاز و میانه و پایان بندی متن را برسی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش دوازدهم

پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 51 کتاب نگارش دوازدهم

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب قرار است که جواب کارگاه نوشتن صفحه ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ کتاب نگارش پایه و کلاس دوازدهم برای شما عزیزان قرار بدهیم شما برای پیدا کردن انشا یا تمارین کتاب های مختلف می‌توانید شماره صفحه کتاب و اسم کتاب و پایه کتاب را بنویسید و در آخر جستجوی خود اسم نکس لود را بنویسید تا سایت ما جواب تمارین شما را در گوگل بیاورد.

آغاز میانه و پایان بندی متن را برسی کنید

بند میدمه یا آغاز : از “آغاز متن یا مرحله مقدمه با استفاده” شروع شده و به “وسعت روحت می پیچد …” ختم میشود.
بند میانه : از “در بخش مقدمه سعی دارد به نماز” شروع شده و به “از خاک به عالم پاک پل می بندیم” ختم میشود.
پایان بندی : از “در پایان بندی نویسنده” شروع شده و به “روح و جان رسیده است” ختم میشود.

دو جمله از متن انتخاب کنید که به نظر شما زیباتر و تاثیر گذارترند

وقتی سجاد حرامی گسترانی بهشت پیش رویت در می گشاید.
به رکوع می رویم و با این خم شدن در مقابل دوست بزرگ می شویم.
هرکس تا سلام نماز را با خدا باشد به ساحل سلامت اندیشه و روح و جان رسیده است.
همه گل های بهاری به تبسم می ایستند.

به آرایه تضاد توجه کنید و تاثیر آن را در ایجاد فضای ادبی متن بیان کنید

استفاده از آرایه تضاد در متن های ادبی باعث به وجود آمدن فضاهای خالی متفاوت و مقایسه با این مسائل مطروحه می‌شود که بر تاثیرگذاری آن می‌افزاید.
تبسم و خم/ بزرگ و کوچک/ بزرگ دیدن و کوچک انگاشتن/ عظمت و تواضع/ پیوستن و گسستن
در همه تضاد هایی که در متن استفاده شده به خوبی و سادگی می‌توان فضای مقایسه و تشریح و تحلیل را یافت و می توان دریافت که برای درک یک مفهوم استفاده از تضاد و مقایسه بین دو چیز کمک شایانی کرده و در انتخاب یکی از آنها به عنوان درست و نیکو موثر است.
این کشمکش و مقایسه بین دو چیز در شکل‌گیری فضای ادبی متن اگر با استفاده از واژه های متناسب باشد تاثیر زیادی دارد.