جواب کارگروهی صفحه ۱۲۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب کارگروهی درس چهاردهم امام خمینی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. امام خمینی شاگرد و پیرو راه پیامبر بود چه خصوصیاتی از پیامبر در اخلاق و رفتار او دیده می شد؟
2. خاطراتی از مبارزات امام خمینی و دوران انقلاب را در کلاس بازگو کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.