جواب کارگروهی صفحه ۶۳ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب کارگروهی درس هفتم علم زندگانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. درس را به صورت نمایش در کلاس اجرا کنید.
2. داستان دیگری که بیانگر انتقال تجربه است بیابید و در کلاس بخوانید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.