جواب فعالیت صفحه ۵۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم کار مهم اشکانیان چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آن ها بیگانگان و جانشینان اسکندر که سلوکیان نام داشتند را از ایران بیرون کردند.