جواب فعالیت صفحه ۹۷ کتاب نگارش پایه دوازدهم کتابنامه کتاب نگارش را ضمن توجه به ارائه مطالب در معرفی هر منبع برسی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.