صفحه ۷۴ کتاب نگارش ششم کتابی که اطلاعات گوناگونی در آن آورده شده باشد جواب پاسخ سوالات را در جدول بنویسید سپس با حروف خانه های علامت دار رمز جدول را پیدا کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

اسم کتابی که اطلاعات گوناگونی در آن آورده شده است چیست

دوستان عزیزی که این مطلب را می خوانند ما امروز قصد داشتیم که کتابی که اطلاعات گوناگونی در آن آورده شده باشد پیدا کنیم ولی در اینترنت راجع به این موضوع مطالب زیادی درج نشده است و تنها کتابی که می‌توانیم با این سوال تطبیق دهیم این است که ره المعارف آنها اشاره می‌کنند و دایرةالمعارف کتاب‌هایی هستند که در آن درباره کلمات توضیحات زیادی میدهند و مترادف متضاد و هم معنی و نحوه گفتار و بیان کلمات را در آن ذکر شده است و اطلاعات گوناگونی راجع به موضوعات مختلف آورده شده است ولی ما به زودی مطلب را تکمیل خواهیم کرد و اطلاعات جدیدی راجع به این سوال قرار خواهیم داد.

جواب اسم کتابی که اطلاعات گوناگونی در آن آورده شده است

جواب : دایرت المعارف

جواب سوال از اول دهخدا ، حافظ ، بهمنیار ، حرف ، 6 درخت علم ، حمد ، حجره ، موفقیت ، بهشت ،
آغازین ، جواب سوال 5 را نمی دانم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نویسنده :‌ جواب سوال از اول دهخدا ، حافظ ، بهمنیار ، حرف ، 6 درخت علم ، حمد ، حجره ، موفقیت ، بهشت ،آغازین ، جواب سوال 5 را نمی دانم.

آریا : دهخدا حافظ بهمنیار حرف دایره المعارف درخت علم حمد حجره موفقیت بهشت آغازین.

مریم : ۱_دهخدا۲_حافظ۳_بهمنیار۴_حرف۵_دایرت المعارف۶_درخت علم۷_حمد۸_حجره۹_موفقیت۱۰_بهشت ۱۱_آغازین.

ابن ساعل : دهخدا و حافظ و بهمنیار و سخن و دایرة المعارف و درخت علم و حمد و حجره و موفقیت بهشت و نخستین جواب رمز می شود ابن ساءل وی سی.

ابن ساعل : دهخدا و حافظ و بهمنیار و سخن و دایرة المعارف و درخت علم و حمد و حجره و موفقیت بهشت و نخستین جواب رمز می شود.

پانیذ : ۱ دهخدا
۲ حافظ
۳ بهمنیار
۴ حرف
۵ دایره المعارف
۶ درخت علم
۷ حمد
۸ حجره
۹ موفقیت
۱۰ بهشت
۱۱ اغازین.

نویسنده : دهخدا ـ حافظ ـ بهمنیار ـ سخن ـ دایرت المعارف ـ درخت علم ـ حمد ـ حجره ـ موفقیت ـ بهشت ـ آغازین.