چرا کتایون ریاحی به سوگ نشست

دلیل به سوگ نشستن کتایون ریاحی را به صورت کامل از نکس لود دریافت کنید .

چرا کتایون ریاحی به سوگ نشست

امروزه کانال های تلگرام یکی از بزرگترین خبرگذاری های حال حاضر شدند و خبر هایی کذب و دروغ و راست با هم آمیخته شده اند اخیرا مطلبی با عنوان به سوگ نشستن کتایون ریاحی شنیده شده که در ادامه مطلب به آن میپردازیم .

دلیل به سوگ نشستن کتایون ریاحی

کتایون ریاحی اخیرا مادر خود را از دست داده است

ایشان بازیگری را سال هاست کنار گذاشته است

کتایون ریاحی به کار های خیریه میپردازد

ایشان به کودکان ناشنوا کمک های مالی و معنوی میکند

ایشان مادر پیر خود را از دست داده است و به سوگ نشسته است .

کتایون ریاحی