جواب خودارزیابی صفحه ۹۰ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم کدام بیت با مفهوم عبارت الاعمال بالنیات مناسبت دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بیت 7.