جواب گفت و گو صفحه ۹۱ کتاب علوم تجربی پایه ششم کدام جانور سود می برد کدام جانور سود نمی برد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جانورانی که سود می برند: مورچه ، شته ، کرکس ، مگس ، پشه.
جانورانی که سود نمی برند: اسب و شیر.