جواب گفت و گو صفحه ۸۳ کتاب علوم تجربی پایه پنجم کدام خاک آب بیشتری در خود نگه می دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خاک رس آب بیشتری را در خود نگه می دارد.