جواب فکر کنید صفحه ۱۰۵ کتاب علوم تجربی پایه هشتم کدام سنگ دارای استحکام بیشتری است کدام سنگ برای نمای ساختمان مناسب تر است؟ چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- سنگ ب – لبه تیز داشته سنگ الف ورقه ورقه است.
2- مورد ب – چون استحکام بیشتری دارد.