جواب فعالیت صفحه ۶۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم کدام شهرها پایتخت صفویان بودند؟ نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تبریز، قزوین، اصفهان.